LOGO

+ Qui som

PROTECCIÓ PASSIVA AL FOC

INTERIORS EN GUIX LAMINAT

INSONORITZACIONS

TABIQUERIA SECA

FALSOS SOSTRES

Instal·lacions compostes de material ignífug que permet limitar la propagació interna del foc, considerant aspectes com la integritat estructural i la divisió de l'espai, per a permetre que els ocupants puguin abandonar l'edifici en cas d'incendi.

Avantatges Ràpida instal·lació, facilitat per al pas d'instal·lacions, facilitat per a posteriors reformes, reducció de runes, reducció de costos de les reformes. El temps de recepció de l'obra és menor, elevada seguretat contra el foc. Aporta lleugeresa a l'obra, alhora que resisteix el pes dels elements que es pengen.

Es tracta de sistemes constructius per a revestiments d'interior tals com trasdossats de murs, particions en distribució interior i separació d'habitatges, així com falsos sostres continus; tractant de forma exhaustiva els requisits del CTE.

Avantatges Ràpida instal·lació, facilitat per al pas d'instal·lacions, facilitat per a posteriors reformes, reducció de runes, millora de l'acústica empleant aïllants adequats, reducció de costos de les reformes. El temps de recepció de l'obra és menor, elevada seguretat contra el foc. Aporta lleugeresa a l'obra, alhora que resisteix el pes dels elements que es pengen.

Instal·lacions per a reduir la transmissió de sorolls des de l'exterior de les vivendes, augmentant l'aïllament acústic, minimitzant la transmissió del so pels flancs, optimitzant el disseny de l'edifici i millorant l'absorció del so en passadissos i zones de circulació.

Avantatges Ràpida instal·lació, facilitat per al pas d'instal·lacions, facilitat per a posteriors reformes, reducció de runes, millora de l'acústica empleant aïllants adequats, reducció de costos de les reformes. El temps de recepció de l'obra és menor. Aporta lleugeresa a l'obra, alhora que resisteix el pes dels elements que es pengen.

Per instal·lar particions interiors es forma una estructura metàl·lica lleugera d'acer galvanitzat, sobre la que es cargolen a ambdós costats una o varies plaques de guix laminat. S'adapta a tot tipus d'obres tant nova com per a rehabilitació.

Avantatges Ràpida instal·lació, facilitat per al pas d'instal·lacions, facilitat per a posteriors reformes, reducció de runes, millora de l'acústica empleant aïllants adequats, reducció de costos de les reformes. El temps de recepció de l'obra és menor, elevada seguretat contra el foc. Aporta lleugeresa a l'obra, alhora que resisteix el pes dels elements que es pengen.

Poden ser registrables o bé fixes. Les plaques son de diversos materials com metall, fibra mineral, fusta i materials sintètics. La perfileria pot ser vista, oculta o tegular semioculta. Aquesta instal·lació és molt apropiada per a oficines i indústries.

Avantatges Ràpida instal·lació, facilitat per al pas d'instal·lacions, facilitat per a posteriors reformes, reducció de runes, millora de l'acústica empleant aïllants adequats, reducció de costos de les reformes. El temps de recepció de l'obra és menor, elevada seguretat contra el foc. Aporta lleugeresa a l'obra, alhora que resisteix el pes dels elements que es pengen.

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

decor@decorsystem.es

Telf / Fax: 93 350 11 82

Juan Antonio Quero

Josep Martínez Ros

654 55 22 91

654 55 22 96